In Europa waait op dit moment een wind van nationalisme. Waar komt deze wind vandaan en wat moeten we hiervan denken? We zullen zien dat wij Europeanen veel meer gemeen hebben dan dat wij van elkaar verschillen. Het bijzondere van de Europese geschiedenis is juist dat de grootste revoluties en innovaties op Europees niveau plaatsvonden en dat geen vorst of paus in staat was deze tegen te houden. 

En wat te denken van Noord- en Zuid-Europa? Waarom is met name het noordwesten protestants en omarmde het veel eerder de democratie dan het zuidoosten? En waarom die grote verschillen tussen Duitsland en Griekenland binnen de EU? Het heeft weinig met moraal te maken en vooral veel met een verschil in zakendoen dat teruggaat tot Karel de Grote!

En wat te verwachten van de toekomst? Waar staan wij ten opzichte van de Verenigde Staten en opkomende landen als China en India? Kan het nog over Frankrijk en Duitsland blijven gaan, of zullen wij in de toekomst alleen op Europees niveau een rol van betekenis spelen?

Op 10 januari 2014 besprak Evert Jan Ouweneel onder andere bovenstaande kwesties. De cursus werd gemiddeld met een 8,9 beoordeeld, de docent met een 9,2 (49 deelnemers vulden de evaluatie in, wat neerkomt op 83% response).

KLIK HIER voor meer informatie over HOVO Nijmegen, onderdeel van de Faculteit Letteren van de Universiteit Nijmegen.