In de afgelopen duizend jaar hebben China en Europa beide hun perioden gekend van ongekende opbloei en dramatisch verval. Wie in de 13e eeuw vanuit Europa naar China reisde (zoals Marco Polo naar eigen zeggen deed), kon zich slechts vergapen aan de pracht en luister van het keizerrijk. Maar toen de Britten in de 19e eeuw hun wapens te voorschijn haalden om de Chinezen tot vrijhandel te dwingen, kon het keizerrijk zich slechts vergapen aan de voorsprong van de Europeanen. En nu, anderhalve eeuw later, is het weer onze beurt om de opmars van de Chinezen gade te slaan. In deze cursus besteedde Evert Jan Ouweneel aandacht aan deze wisseling van de wacht. Hij begon bij de geschiedenis van de keizerrijken, om vervolgens te zien hoe Europa geleidelijk aan het roer overnam. Hoe drukten de Europese grootmachten de afgelopen eeuwen hun stempel op China in de vorm van handel en kolonisatie, en hoe worden de zaken nu omgedraaid en begint China haar stempel te drukken op Europa? Fascinerende vergezichten die het verleidelijk maakten ook nog even een blik te werpen op de toekomst.

Klik hier voor meer informatie over HOVO Brabant (onderdeel van de Universiteit Tilburg), waarbinnen Evert Jan Ouweneel deze cursus verzorgde.