Steden kennen hun eigen wetmatigheden en creëren hun eigen kansen en bedreigingen. Ze kunnen een opmerkelijk aantal mensen huisvesten, zolang vissers en boeren maar voor voldoende voedsel zorgen. Ook kunnen zij indrukwekkende bronnen van welvaart zijn, zolang bedrijven maar voldoende werk creëren. Lukt dit alles niet, dan toont de stad ineens een heel ander gezicht en kan zij verworden tot een concentratiepunt van ellende en geweld.

In deze dagcursus staan we stil bij de twee gezichten van de stad: haar gulle lach en grimmige ernst. We gaan terug naar de eerste steden en zien hoe daar al de principes werden vastgelegd die tot op heden het verschijnsel 'stad' bepalen. We gaan zien hoe de stad een ideologie nodig heeft die het gezag van de rechters en bestuurders legitimeert. Ook besteden we aandacht aan de spirituele behoeften die de stad oproept en die in de geschiedenis regelmatig tot allerlei religies en sekten aanleiding gaven.

Natuurlijk moet het ook gaan over de ingrijpende ontwikkeling die de stad in de afgelopen 5000 jaar heeft doorgemaakt: van de antieke stad via middeleeuwen en moderniteit naar de postindustriële stad. Wat zijn hiervan de oorzaken en gevolgen geweest? En vanwaar de snelle verstedelijking wereldwijd in de afgelopen eeuwen? Waarom woont al meer dan de helft van de wereldbevolking in de stad?

Tenslotte richten wij ons op de toekomst: wat mogen wij van de stad verwachten? Het lijkt erop dat de wereld van morgen uit stedelijke regio's zal bestaan. Hoe duurzaam, rechtvaardig en zelf organiserend zullen deze regio's zijn? Wie leeft er dan nog op het platteland? En hoezeer zal de stadsbewoner nog verbonden zijn met het ritme van zaaien en oogsten en de herkomst van melk en vlees?

Genoeg stof voor een mooie dag over die intrigerende knooppunten van menselijk wel en wee, waar koningen en keizers hun naam vereeuwigden, waar religies opkwamen en weer ondergingen, en waar een hoop rondwaart die nog altijd miljoenen mensen ertoe beweegt hun geliefden te verlaten en zich te voegen in een gezelschap van vreemden.
Laat u in één dag bijpraten over de stad in verleden, heden en toekomst!

09.30 – 09.45    Ontvangst met koffie/thee
09.45 – 10.45    Blok 1: Oorsprong en basisprincipes van de stad
10.45 – 11.00    Koffiepauze
11.00 – 12.30    Blok 2: Spiritualiteit en ideologie van de stad
12.30 – 13.30    Lunchpauze
13.30 – 14.15    Blok 3: Sterkten en zwakten van de stad
14.15 – 14.30    Korte pauze
14.30 – 15.15    Blok 4: Historische ontwikkeling van de stad
15.15 – 15.30    Koffiepauze
15.30 – 16.30    Blok 5: De toekomst van de stad

Klik hier voor aanmelding en meer informatie over deze cursus van HOVO Brabant, onderdeel van de Universiteit van Tilburg.