Hieronder de twee seminars die Evert Jan Ouweneel in 2015 en 2016 in Theater Spant! verzorgt.
Boek beide tegelijk met 10 % kaartkorting.

18 oktober 2015: De wereldgeschiedenis in één avond
13 mei 2016: Wereldtrends in één avond

Aanvang: 19:30 uur

Toegangsprijs: € 22,50 (normaal) - € 17,50 (jeugd tot 18 jaar)

Locatie: Theater Spant!, Dr. A. Kuyperlaan 3 in Bussum

Kaartverkoop: Theater Spant! (genre: theatercollege)

Informatie per seminar:

Wereldgeschiedenis in één avond

Alles in het heden werd bekokstoofd in het verleden. Hoe meer je dus de geschiedenis kent, hoe minder de wereld je verbazen kan. Je ziet de opmars van China en beseft: tot 1750 was dat altijd al de grootste economie. Je ziet het geweld tussen soennieten en sjiieten in het Midden Oosten en weet: dat is helaas al 14 eeuwen aan de gang. Je ziet de eenwording van Europa en denkt: wow, en dat voor het meest gewelddadige continent in de geschiedenis! Wie de geschiedenis kent, kijkt anders naar de wereld om zich heen. Laat u in één avond bijpraten over 5000 jaar geloof, geweld, geluk en gedoe. Een onmisbare aanvulling voor wie evenwichtiger wil omgaan met de hypes en drama’s van het heden, zowel zakelijk als privé.

Wereldtrends in één avond

Laat u meenemen op een wandeling langs de grote ontwikkelingen die momenteel het wel en wee van onze planeet bepalen. Intrigerende kwesties zullen de revue passeren. Zo is het voor het eerst in 5000 jaar dat de hele wereld moet samenwerken om de planeet op orde te krijgen. Tegelijk wordt de wereld autoritairder en het extremistisch geweld steeds bedreigender. Maar gelukkig dienen zich ook positieve ontwikkelingen aan. De extreme armoede neemt af en de middenklasse groeit wereldwijd. Ook neemt het groene denken toe, met nieuwe technologische oplossingen voor ecologische problemen. Genoeg stof voor een fascinerende avond over de turbulente fase waarin de wereld zich momenteel bevindt. Scheer in vogelvlucht over de kwesties die nu spelen en ontdek uw eigen plaats en rol in een wereld die inmiddels alleen nog op planetair niveau kan worden begrepen.